onsdag den 13. oktober 2010

Valg til bestyrelsen.

I dag har vi haft valg til bestyrelsen og følgende blev valgt ind for en 2 årig periode:

Betina genvalgt
Jette genvalgt
Karen nyvalgt

Bestyrelsen består for det kommende år af ovenstående samt Stine og Lise.

Velkommen og vi ser frem til nu at være fem i bestyrelsen.

Godt samarbejde!

På bestyrelsens vegne

Lise